Estudi per a la identificació dels camins esportius de la demarcació de Barcelona

Project Description

La identificació de camins esportius és un encàrrec de l’any 2015 efectuat per la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona a ACNA Activitats Natura que té com a finalitat:

  • Identificar una xarxa bàsica de camins per a la pràctica esportiva a l’aire lliure
  • Identificar els nuclis de població associables a la xarxa i els elements de connexió possibles
  • Establir les línies de treball de cara a l’extensió de la xarxa

En aquesta primera fase es van establir els criteris tècnics de normalització de dificultats, d’accessos i d’adaptabilitat i es va efectuar un inventari detallat dels recorreguts potencialment aptes.

En una segona fase, realitzada el 2016, s’aporta la definició dels procediments d’homologació, la seva formalització, la definició de les característiques de la plataforma web que ha de servir per a la gestió del projecte, les bases de la seva dinamització i, finalment, la seva aplicació experimental en dos recorreguts escollits a l’Anoia i al Vallès Occidental.

La hipòtesi de treball abasta 1 624 km de camins potencialment homologables, prèvia auditoria. La consolidació del projecte es realitzarà a partir de 2017.

Project Details

  • ClientGerència de Serveis d'Esports. Diputació de Barcelona
  • Data2015-2016