Avantprojecte de les Vies Blaves del Llobregat, el Cardener i l’Anoia

Project Description

L’any 2012 es va determinar el recorregut aleshores possible -és a dir, sense la realització d’obres d’infraestructura- d’un camí que uneix el naixement del Llobregat amb la seva desembocadura. Aquest recorregut constitueix el sender GR 270 o Camí del Llobregat; el seu recorregut s’anirà adaptant a la construcció de la Via Blava del Llobregat.

Els avantprojectes dels tres rius compresos en la denominació Vies Blaves, Llobregat, Anoia i Cardener, no aporten solament una línia de traçat. L’estudi de reenginyeria general que es proposa -guals, ponts, passeres, baranes, reverdiments i altres elements constructius-, fan possible un recorregut que aprofita al màxim les possibilitats funcionals i paisatgístiques del riu amb una inversió a un preu raonable.

  Anoia Cardener Total Llobregat Conjunt
Recorregut (km) 76,7 54,7 131,4 140,5 271,9
Cost total actuacions (M€) 5,52 5,66 11,18 10,58 21,76
Cost en €/Km 115.151 103.367 108.872 75.301 80.037

Project Details

  • ClientOficina Tècnica de Turisme. Diputació de Barcelona
  • DataFebrer 2016